Památník železné opony

Rok odhalení

1989/1990

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Oběti železné opony

Lokalizace

Na okraji obce Čížov, 671 02 Horní Břečkov

Poloha vůči okolí

Památník se nachází na okraji obce Čížov u bývalého sídla pohraniční roty. Je umístěna podél bývalé tzv. signální silnice, kterou používala Pohraniční stráž v zakázaném pásmu poblíž československo-rakouských hranic.

Text inskripce

-

Celkový popis

Jedná se o bývalou část drátěného zátarasu přibližně 3 km od státní hranice. Původně se do poloviny šedesátých let drátěného zátarasu z ostnatého drátu pouštěl elektrický proud. Vybudován byl v první polovině padesátých let na základě zákona č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic. Poslední verze železné opony v Československu na západních hranicích pochází ze 70. let. Skládala se z drátěného zátarasu, signální stěny s nízkým napětím, oraným pásem ošetřovaným herbicidy a obslužnou asfaltovou komunikací.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pozdější osudy

Na základě dohody mezi tehdejší Správy chráněné krajinné oblasti Podyjí s ministerstvem vnitra a tehdejší brigádou Pohraniční stráže ve Znojmě nebyla část železné opony zničena a ponechána byla jako památník. Původně zde byla také druhá linie plotu z ostnatého drátu – naznačena je na začátku. Vytvořena byla v roce 2015 Správou Národního parku Podyjí z původního materiálu.

Současný význam

Památník je vyhledávaným turistickým cílem. Bývá často používán v historických dokumentech, neboť se jedná o jediné místo, kde je v České republice původní železná opona zachována. Byla zde například natočena znělka pro dokumentární cyklus Příběhy železné opony.

LokalizaceHorní Břečkov, Jihomoravský kraj.
Czechy ,671 02