Památník obětem komunismu (Praha, Střížkov)

Rok odhalení

1992

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Ďáblická 564/2a, 182 00 Praha 8 – Střížkov

Poloha vůči okolí

Pomník je umístěn na symbolickém hřbitově v Ďáblicích

Text inskripce

Obětem komunismu

Celkový popis

Blok z mramoru, který je posazen na soklu. Rozměry 300 x 110 cm. Na nramorové desce je nápis Obětem komunismu a ruce z bronzu zachycené v ostnatém drátu.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Památník bvl odhalen v roce 1992 za přítomnosti presidenta ČSR Václava Havla o rok později byl památník vysvěcen opaty Anastázem Opaskem a  Vítem Tajovským. Iniciátory projektu byly Konfederace politických vězňů a Svaz bývalých politických vězňů. Autorem pomníku je sochař Antonín Kulda podle návrhu prof. Kargera z USA.

Pozdější osudy

U pomníku se konají pravidelné vzpomínkové akce na oběti politických procesů. Součástí pomníku je i 247 náhrobních desek se jmény popravených nebo jinak zahynuvších politických vězňů. Náhrobní desky jsou uspořádány ve 45 řadách.

Současný význam

Čestné pohřebiště v Ďáblicich obsahuje v tzv. Šachtových hrobech několik tisíc ostatků po popravách. Bylo využíváno již za války a byly do něho uloženy ostatky odbojářů popravených za protinacistický odboj, stejně jako po válce zde byly uloženi popravení z retribučních procesů. Následně byly šachty využity pro umístění těl obětí politických procesů v padesátých letech nebo lidé zemřelí při výsleších jako např. páter Josef Toufar, jehož tělestné ostatky byly již vyzvednuty.

Lokalizace


564 Ďáblická
Hlavní město Praha.
Czechy ,182 00