Pomník Josefu Toufarovi

Rok odhalení

1990

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Josef Toufar (1902–1950). Na nedaleké faře byl Josef Toufar zatčen 28. ledna 1950 příslušníky StB několik týdnů po nevysvětleném pohybu křížku, k němuž došlo 11. prosince 1949 během bohoslužby uvnitř kostela. P. Toufar byl odvezen do věznice Valdice, kde byl mučen. Byl donucen zúčastnit se natáčení údajného zázraku v kostele v Číhošti na kazatelně. Zemřel 25. 2. 1950 v nemocnici v Praze, jeho ostatky byly po pitvě vhozeny do masového hrobu v Ďáblicích. Dne 14. listopadu 2014 byly ostatky vyzdviženy z hromadného hrobu. Po jejich identifikaci byly 12. července 2015 slavnostně pohřeběny v čihošťském kostele za účasti primase českého, kardinála Dominika Duky a řady poutníků.

Lokalizace

Číhošť, 582 87 Číhošť

Poloha vůči okolí

Pomník se nachází před bočním vchodem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, kde sloužil v letech 1948–1950 jako farář umučený kněz Josef Toufar (1902–1950). 

Text inskripce

ECCE HOMO / PATER JOSEF TOUFAR / 14. 7. 1902 / 25. 2. 1950

Celkový popis

Pomník je vytesán z pískovce. Rozměry cca 5 x 1 m

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Autorem pomníku je akademický sochař Roman Podrázský (1943–2001), jehož nejznámějším dílem je soubor plastik v Meditační zahradě v Památníku obětem zla v Plzni. Pomník byl odhalen 22. září 1990 za účasti více než sedmdesáti kněží a veřejnosti. Posvěcen byl královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem a opatem želivského kláštera Bohumilem Vítem Tajovským.

Pozdější osudy

Památník Josefa Toufara je významným pamětním místem na Josefa Toufara, kde lidé uctívají jeho památku.

Současný význam

Lokalizace


1308
Číhošť, Kraj Vysočina.
Czechy ,582 87