Pamätná tabuľa Danka Košanová

Rok odhalenia

1968 / 1990 / 2008

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

15-ročné dievča Danka Košanová sa stala obeťou invázie vojsk Varšavskej zmluvy z 21. na 22. augusta 1968. Zastrelili ju na Šafárikovom námestí v centre Bratislavy.

Lokalizácia

Bratislava, Šafárikovo námestie, začiatok Vajanského nábrežia

Poloha vzhľadom na okolie

Pamätná tabuľa je umiestnená na priečelí budovy Právnickej a filozofickej fakulty Univerzity Komenského v centre Bratislavy.

Text nápisue

21.8.1968

V PAĽBE SOVIETSKYCH OKUPANTOV

VYHASOL ŽIVOT

DANKY KOŠANOVEJ (nar.1953)

SATNISLAVA SIVÁKA (nar.1939)

KPT. JÁNA HOLÍKA (nar.1923)

Všeobecný popis

Tabuľa

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

V roku 1968 prebiehal v Československu obrodný proces so snahou socializmus vylepšiť tak, aby sa ľuďom žilo slobodnejšie a lepšie. Medzi domácimi obyvateľmi mali reformní politici obrovskú podporu, vzbudili však negatívnu reakciu sovietskych vládcov v Moskve. Invázia a obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 na zastavenie liberalizačného procesu v komunistickom štáte  vyvolali obrovský odpor obyvateľstva.

Pamätné tabule pripomínajú obete, jednou z nich bola Danka Košanová. Pätnásťročnú Danku Košanovú zasiahla guľka popoludní 21. augusta 1968 na schodoch Univerzity Komenského presne na mieste, kde sa dnes slávnostne fotografujú rodiny promujúcich študentov. Zasiahli ju do oblasti bedier, po prevoze do nemocnice zomrela. Na stĺp na schodišti ktosi veľkými písmenami bielou farbou napísal : “Tu zabili ruskí okupanti 15-ročné dievča” a ľudia schodište pokryli kvetmi a vencami. Pamätná tabuľa v Bratislave na budove UK na Šafárikovom nám. pripomínala smrť Danky Košanovej. Osadili ju krátko po tragickej udalosti 1968. Jej autorom bol akademický sochár Tibor Bártfay. Presne v ten deň a práve na tomto námestí vznikla ikonická fotografia Ladislava Bielika muža s odhalenou hruďou pred tankom. Fotograf Bielik sa stal režimu nepohodlným a prišiel o prácu. Umrel v roku 1984. Fotografiu prebrali svetové denníky a stala jednou z najreprodukovanejšícch, hoci často s milný komentárom.

Neskoršia história

Po invázii nastalo obdobie “normalizácie pomerov v štáte a  strane” a normalizačný režim dal pripomienku tragických dôsledkov okupácie čoskoro odstrániť. O obetiach sa nesmelo otvorene hovoriť. Až po roku 1989 boli zásluhou Tibora Bártfaya, Zory Täuberovej, Juraja Täubera a Juraja Knapeka dve nové pamätné tabule obetiam invázie vytvorené a odhalené 10.III. 1990. V roku 2008 bola zhotovená ešte novšia pamätná tabuľa, vtedy k menu Danky Košanovej priradili mená dvoch ďalších obetí. 21.augusta 1968 zastrelili vtedy na Šafárikovom námestí aj Stanislava Siváka (odrazená guľka) a lodného kapitána Jána Holíka, ktorého guľka zasiahla priamo do hlavy.

Súčasný význam

Dôstojná spomienka na tragickú smrť počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Danka sa stala symbolom nevinných obetí zločinov, ktoré na našom území spáchali okupačné armády. Na výročie tragickej udalosti sa k tabuli kladú kvety a sviečky, prítomní bývajú hodnostári Univerzity Komenského a zástupcovia Konfederácie politických väzňov. Pre Slovákov je tragická smrť Danky Košanovej a fotografia Muža s odhalenou hruďou jednoznačne jedným z najsilnejších a najznámejších svedectiev udalostí okupácie a všeobecného pocitu hrdosti, zúfalstva, sklamania a následnej rezignácie smerujúcej k normalizácii.

Publikácie, zdroje, linky

www.21august1968.sk/

 

 

Lokalizácia


2 Šafárikovo námestie
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 09