Pamätník Holokaustu (Bardejov)

Rok odhalenia

2014

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Židia – obyvatelia mesta Bardejov, obete holokaustu.

Lokalizácia

Mlynská 13 085 01 Bardejov

Poloha vzhľadom na okolie

V centre stredovekého mesta Bardejov (UNESCO) dve minúty od historického námestia, v uličke v rade domov.

Text nápisue

Každý človek má svoje meno.

Nikdy viac.

Všeobecný popis

Pamätník obdĺžnikového pôdorysu je v autentickom prostredí suburbia, dotvára zástavbu bloku a pri pohľade zvonku pripomína pôvodnú jednopodlažnú predmestskú zástavbu, historické prostredie, kde obete Holokaustu žili. Členenie priestoru na „dnu“ a „von“ s dobrým vizuálnym prepojením  ilustruje oddelenosť a zároveň začlenenosť židov do majority. Na obvode stavby sa strieda plné murivo s transparentnými mrežami čo umožňuje vnímať pamätník aj bez vstupu dnu. Oproti vstupu je pred stenou skulptúra Dávidovej hviezdy ako prienik oceľového a kamenného trojuholníka na železničných koľajniciach. Do spodného podstavca vyrobeného z miestneho kameňa je vsadená oceľová platňa so slovami „Nikdy viac“. Pôvodné železničné koľajnice symbolizujú deportácie židov z bardejovskej železničnej stanice do táborov, odkiaľ sa väčšina nevrátila. Po ľavej strane je na plnej stene 14 granitových tabúľ s menami viac ako tritisíc bardejovských obetí holokaustu usporiadaných podľa rodín, s voľným miestom na doplnenie mien tých, ktorých osud nie je známy. Na ďalších piatich tabuliach je popísaná história komunity a na jednej mená Spravodlivých, ktorí v Bardejove pomáhali židovským spoluobčanom. Verš „Každý človek má svoje meno“ pochádza z básne izraelskej poetky Zeldy, je napísaný nad tabuľami s menami obetí v troch jazykoch.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník navrhol a vybudoval Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva s cieľom dokumentovať minulosť bardejovskej židovskej komunity, chrániť jej kultúrne dedičstvo, pripomínať a ctiť obete holokaustu z Bardejova. Vlastníkom a prevádzkovateľom pamätníka je Mesto Bardejov. Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo 24. júna 2014 za účasti viac ako 450 obyvateľov Bardejova, hodnostárov a ďalších hostí z celého sveta.

Neskoršia história

V osemnástom storočí bolo na západ od hradieb Bardejova židovské predmestie (suburbium), kde bývali a podnikali príslušníci židovskej obc., bola tu slúžila synagóga, rituálny kúpeľ, škola, knižnica a bitúnok. Počas druhej svetovej vojny bolo židovské obyvateľstvo povraždené a len niektorým sa podarilo ujsť. Domy boli opustené, zanedbané, niektoré  zbúrané alebo využívané na nevhodné funkcie.

Súčasný význam

Pamätník slúži na vzdelávanie a sprostredkovanie pravdivého osudu bardejovskej židovskej komunity. Je pripomienkou krehkej slobody, komunity a života, posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacich prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Svetlá nad tabuľami symbolizujú večné svetlo v synagógach (hebr. Ner Tamid) a svetlo sviečky zapálenej na výročie úmrtia blízkeho (hebr. Ner Neshama).

Lokalizácia


13 Mlynská
Prešovský kraj.
Słowacja ,085 01