Pamätník Slovenského národného povstania

Rok odhalenia

1969

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Účastníci Slovenského národného povstania.

Lokalizácia

Kapitulská 282/23 974 01 Banská Bystrica

Poloha vzhľadom na okolie

Pamätník je dominanta na východ od centra mesta Banská Bystrica. Je situovaný na zlome terénu v blízkosti pôvodného opevnenia.

Text nápisue

PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Chránená kultúrna pamiatka

MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

OTVORENÉ DENNE 9.00 – 18.00

Pamätník bol otvorený verejnosti augusta 1969 na 25. výročie SNP uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky číslo 255 z 15. septembra 1982 bol vyhlásený za národné kultúrne dedičstvo

 

Autor pamätníka: Prof. Ing. arch. D. Kuzma CSc, Prof. akad. soch. J.Jankovič

Všeobecný popis

Na voľne upravenej ploche zelene sa týči impozantná budova. Je to objekt so stredovým predelom na horizontálnej podnoži, vedie k nemu široké otvorené schodisko. Pamätník a múzeum sú tu spojené v jednom objekte. Predel v stredovom objekte (betónová škrupina) symbolizuje zlom, vojnu dvoch strán. Múzeum osvetlené presklenými vnútornými stenami. Sú tu vedecké pracoviská, knižnica, prednášková sieň, výstavné priestory, v suteréne budovy depozitár a skladové priestory. Za budovou je múzeum bojovej techniky. V pietnej sieni uprostred budovy je plastika akademického sochára Jozefa Jankoviča Obete varujú z roku 1969. Výstava obsahuje vzácne dobové fotografie a predmety. Niekoľko pamätných tabúľ je priamo v pietnej sieni. Jedna je venovaná obetiam holokaustu na Slovensku, druhá obetiam Rómskeho holokaustu a tretia všetkým s nápisom: „V rokoch holokaustu (1941 – 1943) boli potlačené ich základné ľudské práva a dôstojnosť. Symbolom ich života sa stal rýľ a lopata. Mnohí venovali svoj život a mnohí ho stratili v Slovenskom národnom povstaní...“

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

V roku 1953 Slovenská akadémia vied navrhla vytvoriť Múzeum Slovenského národného povstania, ktoré bude vykonávať vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť k téme SNP. Architekt Dušan Kuzma v roku 1959 vyhral architektonickú súťaž, pracoval na diele desať rokov a spolupracoval so sochárom Jozefom Jankovičom Výstavba začala v roku 1966 a trvala tri roky. Vtedy odstránili časť okolitých ulíc.

Neskoršia história

Múzeum SNP presídlilo v roku 1969 do novej budovy Pamätníka Slovenského národného povstania. Súčasťou expozície boli, v tom čase ojedinelé, štyri audiovizuálne programy. Táto expozícia bola v oblasti múzejnej, výtvarnej, technickej a spôsobom vyjadrovania i komunikácie s návštevníkom avantgardnou. Obdobie normalizácie sa prejavilo aj na činnosti múzea. Normalizačné komisie už koncom roka 1969 zmenili obsah a výtvarné stvárnenie  nedávno otvorenej expozície. Pietna sieň Pamätníka SNP prišla o súsošie Obete varujú v roku 1972. Vrátené bolo až v roku 2014.

Súčasný význam

Múzea Slovenského národného povstania dokumentuje vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a aktívnu účasť Slovákov v boji proti fašizmu, utrpenie, obete a straty, ktoré spôsobil  nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny. V súčasnosti rozvíja medzinárodnú spoluprácu s podobnými inštitúciami, rozsiahlu edukačnú činnosť fromou seminárov pre žiakov, učiteľov a širokú verejnosť, prevádzkuje filmový klub. Každý rok sa tu konajú oslavy výročia Slovenského národného povstania.  Osláv sa zúčastňujú najvyšší štátni a politickí predstavitelia, konajú sa vojenské prehliadky, filmové premietania, výstavy a koncerty. Prezident SR udeľuje najvyššie štátne čestné vyznamenania členom protifašistického odboja. Povstanie bolo najdôležitejším protifašistickým vystúpením Slovákov počas druhej svetovej vojny.

Publikácie, zdroje, linky

www.muzeumsnp.sk

Muzeum SNP video: www.youtube.com/watch?v=lQonvlVFF9E

Lokalizácia


23 Kapitulská
Banskobystrický kraj.
Słowacja ,974 01