Pamätník obetiam Holocaustu (Sereď)

Rok odhalenia

1998

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Židiovskí väzni a obete sústreďovacieho tábora v Seredi.

Lokalizácia

Námestie Slobody na začiatku Zámockého parku Sereď

Poloha vzhľadom na okolie

Uprostred Zámockého parku v meste Sereď, vstup z Námestia Slobody.

Text nápisue

MYSLI NA POSLEDNÝ VÝKRIK A BÔĽ OBETÍ, ŽIVOT KTORÝCH NÁM ZNIČILA FAŠISTICKÁ ZLOBA

Všeobecný popis

Pamätník Obetiam holokaustu tvorí niekoľko hranolovitých stĺpov a štyri spojené mramorové obdĺžníky v pôdoryse štvorca. Na troch sú vytesané trpiace postavy, menora a na štvrtom je nápis: ,,Mysli na posledný výkrik a bôľ obetí, život ktorých nám zničila fašistická zloba.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

22.decembra 1998 bol v Seredi odhalený pamätník holokaustu. Prejav predniesol aj Ladislav Zajac, ktorý ako mladý v tábore bol internovaný. Autorom reliéfu je Ján Hučko a konceptu pamätníka Rudolf Tóth.

Neskoršia história

Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov na okupovanom území Poľska. Múzeum pôsobí proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii,  pripomína životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Stála expozícia a vzdelávacie stredisko ponúka odborné prednášky a vzdelávacie semináre pre školy.

Súčasný význam

V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Pravidelne sa tu konajú pietne spomienky v Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. septembra). 

Lokalizácia


2 Námestie Slobody
Trnavský kraj.
Słowacja ,926 01