Poroba, odboj, víťazstvo!

Rok odhalenia

1928

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Slovenský národ, vojaci osloboditelia

Lokalizácia

Námestie slobody Ružomberok

Poloha vzhľadom na okolie

V širšom centre menšieho mesta Ružomberok, v parku na námestí Andreja Hlinku.

Text nápisue

Poroba, odboj, víťazstvo!

Všeobecný popis

Dve pieskovcové súsošia v približne životnej veľkosti – Poroba a Odboj na podstavci, na najvyššom hranolovom pilieri je solitérna socha Víťazstvo. Porobu slovenského národa zobrazuje dvojkríž a sediaca ženská a kľačiaca mužská postava v pózach vyčerpania a skľúčenosti, so sklonenými hlavami a ochabnutými telami. Odboj tvorí kompozícia dvoch postáv v talianskej a ruskej legionárskej uniforme podmaňujúcich vlasť, ktorú predstavuje muž s ratolesťou za nimi. Víťazstvo na najvyššom štíhlom pilieri symbolizuje mladá žena zahalená do pruhu drapérie s hlavou obrátenou nahor. Súsošie vyjadruje dobový trend vyzdvihovania dejín národa.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pomník bol odhalený 28.10.1928 na 10. výročie konca 1. svetovej vojny a vzniku ČSR  na objednávku mesta Ružomberok. Autorom sôch je Ladislav Majerský, známy slovenský sochár, medailér a pedagóg. Súsošie bolo postavené na mieste posledných obetí I.svetovej vojny v Ružomberku, ktorými boli príslušníci novozniknutej národnej gardy (Jakub Joudal a Viktor Bystričan) dňa 1.12.1918 na dnešnom Námestí Slobody (bývalá Nemecká ulica). Pomník mal pôvodne názov Sloboda slovenského národa, odhalil ho  Andrej Hlinka.

Neskoršia história

Sochy zo súsošia boli demontované po prijatí Žilinskej dohody na jeseň 1938 a Manifestu slovenského národa, ktorý deklaroval slovenskú autonómiu v rámci ČSR, na svoje pôvodné miesto sa vrátil 5.apríla 1946 na prvé výročie oslobodenia mesta Červenou armádou. Pomník Sloboda slovenského národa je príkladom dobového trendu vyzdvihovania dejín národa, výtvarne schematický a popisne realistický.

Súčasný význam

Pri pamätníku sa príležitostne zídu občania na spomienkových akciách k Nežnej revolúcii alebo výročiu konca prvej svetovej vojny.

Lokalizácia


1859 Námestie slobody
Žilinský kraj.
Słowacja ,034 01